INSCRIPCIONS

Clicant al botó de realitzar la inscripció, accepta les següents clàusules:

Les seves dades personals, aportades en la present inscripció, seran tractades per Summa Ludis S.L., amb seu a Castelldefels, amb la finalitat d’enviar comunicacions del seu interès sobre el present torneig, així com futures comunicacions de caràcter comercial. Les seves dades seran cedides a les empreses vinculades amb Summa Ludis S.L., amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre el desenvolupament del torneig i enviar-li comunicacions de qualsevol tipus durant el torneig i en el futur. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Summa Ludis S.L., a l’adreça de correu electrònic info@summapadel.com, mitjançant sol·licitud escrita acompanyada de còpia del DNI. De tot això s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, i en relació a les imatges i fotografies que es prenguin durant aquest o els futurs torneigs realitzats per Summa Ludis S.L. es permet l’exposició en oficines, aparador de botiga, al seu web, en qualsevol altre tipus exposició, així com a la reproducció, presentació a concurs, certàmens, publicació impresa en fullets per a publicitat de l’empresa, publicació en mitjans de comunicació, i qualsevol altra forma de difusió lícita de les esmentades imatges, cedint, referent a això, tots els drets d’imatge, sense exigir per això contraprestació, i permetent a l’empresa la venda de les fotografies realitzades i la cessió dels drets d’imatge a tercers, amb les úniques limitacions contingudes en la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret l’Honor de la intimitat personal, familiar i de la imatge, coneixent l’obligació d’informar al Ministeri Fiscal, i en la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, i en la Instrucció del fiscal general de l’Estat 2/2006, de protecció a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies